Předmět: Moderní diagnostika chorob přenášených vektory pro bakaláře IV.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Moderní diagnostika chorob přenášených vektory pro bakaláře IV.
Kód předmětu KME/081
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Grubhoffer Libor, prof. RNDr. CSc.
  • Růžek Daniel, doc. RNDr. Ph.D.
  • Salát Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 4. ELISA 5. PCR detekce viru KE a borelií v biologickém materiálu. 6. Real-Time PCR, hmotnostní spektrometrie. Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
  • Příprava na zápočet - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška pro studenty bakalářského směru Biomedicínské laboratorní techniky. Studenti získají základní informace o diagnostice nejvýznamnějších chorob přenášených vektory a to virových, bakteriálních a parazitárních. Půjde jak o metody sérologické, tak o průkaz původce moderními metodami molekulární biologie.
Studenti získají základní informace o diagnostice nejvýznamnějších chorob přenášených vektory a to virových, bakteriálních a parazitárních. Půjde jak o metody sérologické, tak o průkaz původce moderními metodami molekulární biologie.
Předpoklady
Nejsou specifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Vypracování laboratorních protokolů

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Goodman J.L., Denis D.T., and Sonenshine D.E., editors: Tick-Borne Diseases of Humans. ASM Press, Washington, DC, 2005, 440 pp..
  • Ndao M.: Diagnosis of parasitic diseases: old and new approaches. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2009, ID 278246, 15 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr