Předmět: Fotografické techniky I.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Fotografické techniky I.
Kód předmětu KME/306
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Weyda František, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 1. Základy klasické fotografie. Fotografické přístroje a doplňky. Negativní a pozitivní proces. Fotoreceptář. Vyhodnocení snímků. Archivace fotomateriálů. 2. Zásady a způsoby fotografické dokumentace v terénu. Fotografování rostlin, živočichů,biotopů, pokusných ploch. 3. Vědecká makrofotografie a fotografování zblízka. 4. Základy černobílé i barevné klasické mikrofotografie v optickém mikroskopu.Vyhodnocování fotografického obrazu v optické mikroskopii. 5. Základy výpočetní techniky s ohledem na možnost využití ve fotografické technice. Hardware a software. Základy počítačové grafiky. Úprava výstupů pomocí PC a tisk obrázků. 6. Speciální fotografické metody. 7. Digitální fotografie- základy. 8. Speciální aplikace digitální fotografie v biologii. 9. Metody digitalizace obrazu v biologii. 10. Základy využití klasických filmových technik a videa v biologii. 11. Základy využití digitálních filmových technik a videa v biologii. 12. Základy využití fotografických (klasických i digitálních) , počítačových a videotechnik vprezentaci vědeckých výsledků. 13. Internet jako významný zdroj informací pro klasickou i digitální fotografii. 14. Speciální akce a projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Grafické a výtvarné činnosti
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úkolem kurzu je seznámit studenty s fotografickou a filmovou technikou využitelnou v biologických disciplínách. V tomto kurzu bude kladen akcent na zvládnutí základů tohoto oboru včetně získání praktických návyků při fotografické práci a následném zpracování fotomateriálu v laboratoři.
studenti zvládnou základy fotografických technik na teoretické úrovni studenti se naučí ovládat fotografický přístroj studenti se zúčastní praktických workshopů a fotografických soutěží kurz je založen na aktivní účasti každého studenta
Předpoklady
žádné speciální předpoklady

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární), Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Freeman J., 1998: FOTOGRAFIE V PRAXI. REBO Productions (Praha), 254 str..
  • Hedgecoe J., 1996: VELKÁ KNIHA FOTOGRAFIE.
  • Kindersley D., 1995: TVURČÍ FOTOGRAFIE. PRAKTICKÁ ILUSTROVANÁ PŘÍRUČKA. Slovart (Praha), 239 stran.
  • Pinďák M., 2000: Fototechnika. Rubico (Olomouc), 245 stran.
  • Zaoral Z., 1993: Fotografujeme.
  • Freeman M. Umění digitální fotografie. Zoner Press, 2011. ISBN 978-80-7413-109-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr