Předmět: Lékařská mikrobiologie

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Lékařská mikrobiologie
Kód předmětu KME/481
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žampachová Eva, MUDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Budou probrány bakterie a viry důležité pro lidskou patologii. Dále budou probrány antimikrobiání látky používané v praxi. Obsah cvičení: Příprava základních kultivačních půd. Mikroskopická a kultivační diagnostika v bakteriologii. Bakteriologická diagnostika některých typických materiálů. Základy serologické diagnostiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
Výstupy z učení
Seznámit se základy lékařské mikrobiologie. Bude probrána morfologie, kultivační vlastnosti a způsoby identifikace v laboratořích klinické mikrobiologie. Bude probrán význam jednotlivých skupin mikrobů, hlavní klinické obrazy a způsoby mikrobiologické diagnostiky bakterií a virů. Kromě toho bude probrána i terapie, případně možnosti prevence.
Studenti mají přehled o diagnostických metodách v lékařské mikrobiologii, bezpečnosti práce a mají základní hrubý náhled do souvisejících oborů jako je epidemiologie a imunologie infekčních nemocí. Studenti mají přehled o základních infekčních agens podle taxonomického i anatomického rozdělení. Mají přehled o možnostech mikrobiologické diagnostiky, prevence a léčby.
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Bednář a spol.: Lékařská mikrobiologie. Marvil 1996..
  • Scharfen J. ml., Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii.. Nucleus HK, 2013.
  • Votava M., a kol. : Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, 2001.
  • Votava M., a kol. : Lékařská mikrobiologie speciální.. Neptun, 2003.
  • Votava M., a kol. : Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii. Neptun, 2010.
  • Votava M., Kultivační půdy v lékařské mikrobiologii.. Hortus, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Zimní