Předmět: Kultivace živočišných buněk a tkání

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Kultivace živočišných buněk a tkání
Kód předmětu KME/606
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
I. Tkáňové kultury ve virologii 1. Druhy tkáňových kultur, jejich růstový potenciál, množení buněk v kultuře 2. Nutriční požadavky buněk, kultivační media 3. Vybavení laboratoře tkáňových kultur, metody přípravy buněčných kultur a kultivace buněk in vitro 4. Konzervace a uchovávání buněčných kultur, možnosti kontaminace 5. Interakce virů s buněčnými kulturami, metody detekce virů II. Příprava monoklonálních protilátek 1. Princip získávání hybridomů a jejich selekce 2. Vlastní technologie (imunizace, fúze, klonování, produkce monoklonálních protilátek) 3. Výhody a nevýhody monoklonálních protilátek

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Laborování
Výstupy z učení
Naučit studenty praktickým základům práce s buněčnými kulturami živočišného původu.
Studenti se naučí základům práce s buněčnými kulturami živočišného původu (příprava medií, pasáže, počítání buněk, kryoprezervace, technologie přípravy monoklonálních protilátek)
Předpoklady
Základní laboratorní zručnost.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Periodicita: v každém akademickém roce. Speciální kurz doktorského studijního oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika
Doporučená literatura
  • Gibco, Invitrogen. CELL CULTURE BASICS, a handbook.
  • Helgason, Cheryl D., Miller, Cindy L. Basic Cell Culture Protocols. 2013. ISBN 978-1-62703-127-1.
  • J. Davis, ed. Basic Cell Culture: A Practical Approach, 2nd ed.. Oxford University Press, 2002. ISBN 9780199638536.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - Zimní
Zemědělská fakulta Zemědělské biotechnologie (2013) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - Zimní
Zemědělská fakulta Zemědělské biotechnologie - Živočišné (2014) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní