Předmět: Klinická imunologie

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Klinická imunologie
Kód předmětu KME/721
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žampach Pavel, MUDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Přednáška navazuje na základní biologický kurs imunologie tématy zabývajícími se imunologií člověka (zajišťuje Hána, Žampach). 1. Základy imunologie. 2. Imunopatologie. 3. Imunodeficience vrozené a sekundární. 4. Imunita při infekcích. 5. Nemoci z autoimunity. 6. Imunologie v revmatologii. 7. Orgánová postižení. 8. Endokrinologie a imunologie. 9. Stavy přecitlivilosti, alergie. 10. Transplantaení imunologie, HLA a nemoci. 11. Diagnostická imunologie. 12. Imunologická terapie a prevence. Obsah cvičení: Cvičení jsou realizovaná formou stáží (tj. blokově) na pracovišti klinické imunologie Nemocnice České Budějovice a zahrnují základní metody klinické imunologie dle rutinního provozu klinické laboratoře (zajišťuje Vrajová).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Laborování
Výstupy z učení
Student získá základní vědomosti a dovednosti týkající se aplikací imunologie v klinických laboratořích.
Studenti rozumí principům obranyschopnosti proti infekcím, principům patogeneze imunitně podmíněných chorob, principům zásahů do imunitního sytému a principům laboratorních metod používaných v imunologické laboratoři. Studenti jsou schopni aplikovat tyto principy na indikaci laboratorních vyšetření i imunitně podmíněných chorob.
Předpoklady
Znalosti z obecné imunologie, nejlépe absolvovaný příslušný kurs

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Složení ústní zkoušky.
Doporučená literatura
  • Brostoff, J., Scadding, G. V., Male, D., Roitt, I. M. : Clinical Imunology, Gower Med. Publ., London, 1992.
  • Fučíková, T. , Bartůňková, J., Litzman, J., Panzer, P. : Základy klinické imunologie, RDI´S Press, Praha, 1994.
  • Rich, R. R. (ed. ) : Clinical Imunology. Principles and Practice, Mosby, St. Louis, 1996.
  • Roitt, I. M. : Esential Immmunology, 9th Edition, Blackwell Science Ltd., Oxford, 1997.
  • Stites, D. P. Terr Abba I. : Základní a klinická imunologie, Victoria Publ., Praha, 1991.
  • Šterzl, J. : Imunitní systém a jeho fyziologické funkce, Ees. imunol. spol., Praha 1993.
  • Jiřina Bartůňková Radek Špíšek Tomáš Brdička Václav Hořejší. Základy imunologie, 6. vydání. TRITON, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Letní