Předmět: Biorytmy člověka

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Biorytmy člověka
Kód předmětu KME/725
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sumová Alena, PharmDr. DrSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Význam biorytmů v živé přírodě, historie chronobiologie a jeji směry aplikací v biomedicíně. 2. Základní charakteristiky při analýze biorytmů, rorovně a projevy biorytmů, specifika ve výzkumu a v klinických aplikacích. 3. Genetické principy regulací biorytmů. 4. Časová struktura lidského organismu. 5. Změny biorytmů v ontogenezi. 6. Fyziologické mechanismy regulací biorytmu synchronizace. 7. Změna biorytmu za extrémních podmínek. 8. Chronopatologie. 9. Chronofarmakologie a chronotoxikologie. 10. Chronohematologie. 11.-12. Biorytmy a duševní hygiena.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Výstupy z učení
Seznámit s časovou strukturou organismů se zřelem na aplikace v biomedicíně.
Studenti získají základní znalosti o mechanismech časové regulace různých fyziologických procesů v těle člověka. Studenti pochopí význam časové regulace pro zdraví člověka Studenti získají znalosti o metodách, jakými lze určit stav časového systému člověka Studenti se seznámí s možnostmi ovlivnění poruch časové regulace, které jsou základem chronoterapeutických postupů
Předpoklady
Základní znalosti obecné biologie, fyziologie a molekulární biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Ke složení zkoušky je třeba získat 50 % bodů v písemné kombinované zkoušce.
Doporučená literatura
  • J. Berger: Biorytmy. Paseka, Praha 1995.
  • Y. Touitou, E. Haus: Biologic Rhythms in Clinical and Laboratory Medicine. Springer, Berlin 1994.
  • Jay C. Dunlap. Chronobiology: Biological Timekeeping. 2009.
  • Roberto Reffinetti. Circadian Physiology. 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Letní