Předmět: Hematologie II.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Hematologie II.
Kód předmětu KME/726
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vonke Ivan, MUDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Krvetvorba - původ krevních buněk, krvetvorné orgány, patologie -interpretace. Červené krvinky - diferenciace, maturace, poruchy – interpretace. 2. Granulocyty - diferenciace, maturace, patologie – interpretace. 3. Lymfocyty - diferenciace, maturace, patologie a korekce poruch. Trombocyty - vývoj, patologie a interpretace. 4. - 5. Anemie; interpretace laboratorních nálezů v kontextu klinických projevů. 6. Akutní leukemie, diagnostika. 7. Chronická myeloidní leukemie, polycythaemia vera, myelofibróza, esencialni trombocytopenie 8. Lymfoproliferativní choroby, nenádorové poruchy bílé řady. 9. - 10. Poruchy krevního srážení, interpretace patologickych laboratorních nálezů. 11. Separace a konzervace krevních komponent, hemoterapie. 12. Imunohematologie 13. Sérové znaky a izoenzymy. 14. Transplantace kostní dřeně, podpůrná laboratorní hematologická vyšetření. Obsah cvičení: Hematologické laboratorní metody v rutinním provozu krajské nemocnice, vedle běžného propvozu je důraz kladen na koagulační testy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
Výstupy z učení
Pokročilá hematologie – hemopatologie, interpretace výsledků laboratorních vyšetřovacích metod v klinické hematologii.
Student bude ovládat proces krvetvorby a bude mít přehled o složení krve. Bude se orientovat v krevních onemocněních a jejich následné léčbě.
Předpoklady
Základní znalosti cévního systému.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Friedman B.: Hematologie v praxi. Galén, Praha 1994.
  • Hoffbrand, A. V., Pettit, J. E. : Clinical Haematology, Sandoz, Basel, 1988.
  • Smetana, K. a sp. : Hematologie a transfuziologie I, IVZ Praha, 1992.
  • T. Kozák (ed. ) Hematologie v: Vnitřní lékařství IIIb (M. Anděl a spol. ), Galen Praha, 2001.
  • Vaňásek, J. a sp. : Hematologie a transfuziologie II, IVZ Brno, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Letní