Předmět: Immunology for Biological Chemistry - laboratory

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Immunology for Biological Chemistry - laboratory
Kód předmětu KME/733
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Chmelař Jindřich, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
unspecified

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Laborování
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
The training takes place in the Laboratory of Parasite Immunology, Institute of Parasitology, Biology Centre AS CR, Ceske Budejovice The main goal of the training is to learn basic immunological methods covering both innate and acquired immunity. The important prerequisite is sterile work with cells of the immune system.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Doporučená literatura
  • Coico R., Sunshine G.: Immunology a Short Course (6th ed.), Wiley-Blackwell 2009, 391 pp.
  • J. Kuby: Immunology (6th ed.), W.H. Freeman and Company 2007, 574 pp..
  • B M Hannigan. Immunology. SCION PUBLISHING, 2009. ISBN 1904842569.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr