Předmět: Praxe v klinické laboratoři I.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Praxe v klinické laboratoři I.
Kód předmětu KME/738
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 15
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chmelař Jindřich, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Základní biochemické charakteristiky. Základní hematologické charakteristiky. Základní mikrobiologické techniky. RIA stanovení léků, hormonů a vitaminů. Dechové testy (aminopyrinový a ureový).

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Laborování, Exkurze
  • Účast na výuce - 120 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktické provádění základních metod v rutinním provozu zdravotnické laboratoře.
Práce v klinické nebo diagnostické laboratoři.
Předpoklady
Absolvování Biomedicínské laboratorní praxe (KME745).

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Periodicita: v každém akademickém roce. Studenti absolvují praxi v laboratoři klinické biochemie nebo histopatologie nebo mikrobiologie případně imunologie, cytogenetiky a podobných oborů. Zaměření pracovišť, kde student absolvuje Biomedicínskou laboratorní praxi a Praxi v klinické laboratoři I se musí lišit. Je možné absolvovat obě praxe ve stejné instituci, ale nikoliv na stejném oddělení! Praxi je možné absolvovat i v jiné zemi EU. Nejpozději měsíc před praxí je nutné si přes fakultu zařídit příslušné pojištění (paní Hana Kabelová). Praxi si student zajišťuje sám.
Doporučená literatura
  • Návody k jednotlivým metodám.
  • Návody k užití jednotlivých přístrojů.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biomedicínská laboratorní technika (1) Biologické obory - Letní