Předmět: Patologická anatomie

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Patologická anatomie
Kód předmětu KME/742
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Janovská Radmila, MUDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Úvod. Patologie, její předmět a její uplatnění v praxi. 2. Poruchy oběhu krve a mízy. Šok. Kolaps. Insuficience srdeční. Srdeční vady chlopňové. Endokarditis. Atherosklerosa. Anemie. Hemmorhagie. Edém. 3. Zánět. Zánět alterativní, zánět exsudativní, zánět proliferativní. Makroskopické projevy zánětu. Zánětlivá infiltrace a zánětlivá exsudace. Granulomy. Absces. 4. Progresivní změny. Reparativní zánět, regenerace, hypertrofie a hyperplásie, metaplásie a displásie. 5. Obecná onkologie. Znaky nádorů. Klasifikace histogenetická a morfologická. Růst expanzivní a infiltrativní. Šíření lymfogenní, hematogenní, přímé, tapetování. Etiologie. Prekancerosy. 6. Obecná etiologie. Zevní příčiny nemocí, fyzikální příčiny, chemické příčiny, vliv prostředí. Vnitřní příčiny nemocí, genetické příčiny a dispozice. 7. Poruchy dýchání. Insuficience dýchacího systému, nemoci horních cest dýchacích, plic, pohrudnice. 8. Poruchy gastrointestiálního systému. Nemoci jícnu, žaludku, střev, pobřišnice, jater, žlučových cest, pankreasu. 9. Nemoci ledvin. Rozvrat metabolismu a insuficience ledvin. 10. Poruchy nervového systému. Cirkulační poruchy v nervovém systému. 11. Poruchy hormonální. Poruchy hypofýzy, štítné žlázy, nadledvin, příštitných tělísek. Diabetes. 12. Význam a typy pitev. Obsah cvičení: Cvičení volně navazují na přednášky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
Výstupy z učení

Student rozumí morfologickým změnám v lidském organismu za patologických stavů nádorového i nenádorového původu v obecné rovině a v rovině v jednotlivých orgánových systémů.
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Ke složení zkoušky je třeba získat 70 % bodů v písemné kombinované zkoušce.
Doporučená literatura
  • Bartošová, H.: Patologie pro bakaláře.. Praha Karolinum, 1996.
  • Bártová, J. : Patologie pro bakalářské studium ošetřovatelství.. Praha Karolinum, 2000.
  • Bednář a kol.: Učebnice patologické anatomie.
  • Brychtová, L.: Histopatologický atlas..
  • Mačák, J., Mačáková , J. : Patologie. Grada Praha, 2004.
  • Motlík, K.: Patologie v ženském lékařství.. Grada Praha, 2001.
  • Povýšil, C. a kol.: Patologie obecná a speciální.. Praha Karolinum, 1998.
  • Střítecký, Bouška: Patologie.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biomedicínská laboratorní technika (1) Biologické obory 2 Letní