Předmět: Patofyziologie

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Patofyziologie
Kód předmětu KME/747
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vondra Karel, prof. MUDr. DrSc.
  • Zamrazil Václav, prof. MUDr. DrSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: PRINCIPY PATOFYZIOLOGIE. Zdraví, nemoc, morbidita. mortalita, letalita, incidence, prevalence. Etika. Homeostáza, acidobazická rovnováha, acidóza, alkalóza respirační a metabolická, regulace. SMRT. Nekróza, atrofie, dystrofie, intracelulární steatóza. Patofyziologická dynamika průběhu poškození buňky při ischémii. Patofyziologie membránového transportu. PATOFYZIOLOGIE KRVE. Vznik hemopoesy, hemopoesa, specifické znaky krevních buněk. Anémie, patofyziologie erytrocytu. Granulocyt. Monocyty a makrofágy. Lymfocyty. Patofyziologie koagulace, plasmatický koagulační systém, patofyziologie trombocytů. Komplikace převodu krve a transplantace kostní dřeně. PATOFYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY. Výdej. Arteriální tlak. Lokální průtok. Vrozené vady. PATOFYZIOLOGIE HUMORÁLNÍCH A NERVOVÝCH REGULACÍ. Kompartmenty, produkce, transport a metabolismus, cílové buňky, elementy endokrinní soustavy. Hypotalamus, hypofyza, kůra a dřeň nadledviny, štítná žláza, slinivka břišní. PATOFYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ. Ústní dutina. Jícen. Žaludek: motilita, sekrece, zánět žaludeční sliznice, vředy žaludeční a dvanáctníku. Sekrece pankreas. Sekrece žlučníku. Tenké a tlusté střevo, motilita: průjem, zácpa, neprůchodnost; sekrece střevní šťávy; střevní resorpce: plynatost. FYZIOLOGIE VÝŽIVY V PATOGENEZI RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍ. PATOFYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Regulace dýchání, příznaky plicních onemocnění. Vyšetření ventilace, spirografický záznam. Ventilační poruchy. Ostatní vyšetřovací metody přehledně. Astma bronchiale. PATOFYZIOLOGIE LEDVIN. Vztah mezi plazmatickou koncentrací látek a jejich vylučováním. Nemoci nefritického a nefrotického typu, chronická glomerulonefritida, poruchy perfuse, intersticiální nefritida, selhání a selhávání ledvin. PATOFYZIOLOGIE JATER. Metabolická činnost jater. Způsoby detoxikace. Sekreční činnost: tvorba žluči; cirhosa jaterní, ascitický sy, hepatolienální sy, Coma hepaticum, Hepatitis. Žlučník. Obsah cvičení: Vyšetření základních funkčních charakteristik členů studentské studijní skupiny (4 h) Základní metody práce s laboratorními zvířaty v biomedicínském výzkumu s ohledem na metody a etiku práce se zvířaty vč. aplikace příslušných zákonných a podzákoných norem (10 h). Vyšetření základních funkčních charakteristik na klinickém pracovišti (v IKEMu; 14 h).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
Výstupy z učení
Principy poruch základních funkcí lidského organismu s důrazem na jejich vztah k laboratorním vyšetřovacím metodám.
Zkoušky jsou ústní, otázky jsou široké, např. ventilace/difuse u respiračního systému, obezita, diabetes (příčiny, následky), imunitní systém (funkce, poruchy), vyjmenovat žlázy endokrinního systému (funkce, poruchy), důsledky ischemie srdečního svalu, atd. Student dostane tři otázky, (které si vytáhne z tři"klobouků"), připraví si odpovědi v místnosti kde probíhá zkouška, zkouší se dva studenti najednou. Student dostává známku z každé otázky, výsledná známka je průměrem. Obvykle je pokládaná ještě jedna stručná otázka: napři rozdíl mezi prevalencí a incidencí, nekrózou a apoptózou, a pod.
Předpoklady
Student ovládá základy biochemie. Rozumí pojmům jako glykogen, glykolýza, polysacharidy. Student umí popsat enzymy štěpící polysacharidy, vlastnosti aminokyselin, co je pH, acidobázická rovnováha, nárazníkový systém, apod. Student má elementární znalosti o lidském těle - jaká je hodnota krevního tlaku, kde jsou uložena játra (slezina), co je nad/pod bránicí, vyjmenovat žlázy s vnitřní sekrecí, kolik komor má srdce, regulace menstruačního cyklu, jakou funkci má insulin, kde se produkuje žluč, atd.
UCH/036 a zároveň KME/742 a zároveň KZO/230

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Docházka: 100%
Doporučená literatura
  • G. A. Harrison et al.: Human Biology. 3rd ed., Oxford University Press, Oxford 1990.
  • J. Vácha: Pathologická fysiologie I., II., III. Masarykova Universita Brno 1993 – 1994.
  • R. F. Schmidt, G. Thews (eds): Physiologie des Menschen. 24. Aufl., Springel Verlag, Berlin 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biomedicínská laboratorní technika (1) Biologické obory - Zimní