Předměty pracoviště: KZO

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KZO/055 Evolution of the brain and intelligence Letní angličtina 3  
KZO/056 Seminář behaviorálních věd Zimní a letní čeština 3  
KZO/057 Paleontologická exkurze Letní čeština 3  
KZO/065 Kulturní antropologie z pohledu biologie Letní čeština 3  
KZO/066 Diverzita a ekologie hmyzu Letní čeština 5  
KZO/067 Terénní kurz alpské zoologie Letní čeština 3  
KZO/068 Diversity of Life Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/140 Vnitrodruhová variabilita chování a plánování experimentů - čeština 2  
KZO/142 Etologie člověka Zimní čeština 3  
KZO/143 Evropská fauna a její ochrana - čeština 3  
KZO/144 Úvod do bioakustiky Zimní čeština 3  
KZO/145 Biogeografie - čeština 3  
KZO/146 Genetika v ochraně přírody Letní čeština 6  
KZO/147 Behaviorální ekologie - čeština 3  
KZO/148 Zoologie malá Zimní čeština 5  
KZO/149 Molekulární metody v zoologii - čeština 6  
KZO/151 Cvičení ze zoologie bezobratlých Letní čeština 5  
KZO/152 Zoologie obratlovců Zimní čeština 5  
KZO/153 Chov bezobratlých Letní čeština 5  
KZO/154 Speciální zoologie bezobratlých Zimní čeština 9  
KZO/155 Zoologie bezobratlých Letní čeština 5  
KZO/156 Zoologie vyšších obratlovců Letní čeština 6  
KZO/157 Cvičení ze zoologie obratlovců Zimní čeština 3  
KZO/158 Systematická ichtyologie Zimní čeština 6  
KZO/159 Biologie chování živočichů Zimní čeština 5  
KZO/160 Kognitivní etologie Letní čeština 3  
KZO/161 Protistologie Letní čeština 6  
KZO/162 Základy ekologické metodologie - čeština 6  
KZO/163 Archeozoologie Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/164 Ochrana světové fauny Zimní čeština 5  
KZO/187 Seminář mag. oborů - zoologie Zimní a letní čeština 2  
KZO/212 Vývojová biologie Zimní čeština 5  
KZO/230 Fyziologie živočichů a člověka Letní čeština 8  
KZO/232 Etologie hmyzu - čeština 3  
KZO/234 Environmentální fyziologie živočichů Letní čeština 3  
KZO/270 Evoluční biologie Zimní čeština 5  
KZO/271 Evoluční biologie člověka Zimní čeština 5  
KZO/273 Behaviorální struktura v populacích živočichů a její stanovení Zimní čeština 4  
KZO/275 Metody výzkumu chování Letní čeština 3  
KZO/359 Terénní ornitologické metody Letní čeština 3  
KZO/360 Teraristika Letní čeština 3  
KZO/361 Paleoekologie evropské přírody - čeština 3  
KZO/362 Praktikum z etologie I Zimní čeština 3  
KZO/363 Sociobiologie Zimní čeština 3  
KZO/364 Praktikum z etologie (II) Letní čeština 3  
KZO/366 Ekologie savců - čeština 3  
KZO/367 Ekologie savců - cvičení - čeština 3  
KZO/368 Biologie obojživelníků Letní čeština 6  
KZO/369 Zoogeografie obratlovců Zimní čeština 3  
KZO/370 Seminář z ekologie obratlovců Zimní čeština 3  
KZO/371 Primatologie Letní čeština 3  
KZO/372 Zvířata v lidské péči - čeština 3  
KZO/373 Ornitologické exkurze Letní čeština 3  
KZO/374 Ekologie smyslového vnímání Letní čeština 3  
KZO/375 Zoologie fosilních obratlovců - čeština 5  
KZO/376 Praktikum ze sociobiologie Letní čeština 3  
KZO/377 Etologie ryb a akvaristika Zimní čeština 3  
KZO/378 Praktikum z mammalogie Zimní čeština 3  
KZO/379 Ichtyologie Letní čeština 6  
KZO/380 Biologie plazů - čeština 6  
KZO/381 Mammalogie Zimní čeština 6  
KZO/382 Ekologie ptáků - čeština 3  
KZO/383 Ornitologie Letní čeština 3  
KZO/384 Systematická ornitologie Zimní čeština 6  
KZO/385 Chov savců Letní čeština 5  
KZO/386 Terénní cvičení z ornitologie Letní čeština 3  
KZO/387 Srovnávací anatomie a morfologie obratl. Zimní čeština 6  
KZO/388 Antropologie Zimní čeština 3  
KZO/389 Vertebratologická exkurze Letní čeština 3  
KZO/390 Entomologické praktikum Zimní čeština 5  
KZO/391 Biologie rozmnožování obratlovců - čeština 3  
KZO/392 Biodiverzita a makroekologie Zimní čeština 5  
KZO/393 Preparační techniky Letní čeština 5  
KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů Letní čeština 5  
KZO/395 Systematická entomologie - čeština 5  
KZO/396 Metody zpětných odchytů Letní čeština 3  
KZO/397 Developmental Physiology of Insects - angličtina 2  
KZO/398 Biologie sociálního hmyzu Zimní čeština 3  
KZO/399 Aplikovaná ekologie hmyzu Letní čeština 6  
KZO/405 Fyziologie hmyzu - čeština 6  
KZO/406 Srovnávací fyziologie živočichů Zimní čeština 3  
KZO/408 Seminář ze zájmové zoologie Zimní a letní čeština 2  
KZO/409 Entomologická exkurze Letní čeština 5  
KZO/410 Arachnologie Zimní čeština 3  
KZO/411 Biologie měkkýšů - čeština 6  
KZO/412 Molekulární ekologie Zimní čeština 6  
KZO/412I Molecular Ecology Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/435 Současné metody ve fyziologii živočichů Zimní čeština 3  
KZO/478 Mořská biologie Zimní čeština 3  
KZO/571 Evoluce živočichů Letní čeština 3  
KZO/581 Terénní kurz mořské biologie Letní čeština 3  
KZO/590 Dějiny biologie Zimní čeština 3  
KZO/593 Molekulární fylogenetika Letní čeština 6  
KZO/595 Fylogenetika Letní čeština 3  
KZO/662 Seminář mag. oborů - obor fyz.živočichů Zimní a letní čeština 2  
KZO/671 Neurofyziologie a smyslová fyziologie Letní čeština 6  
KZO/672 Srovnávací endokrinologie Zimní čeština 6  
KZO/675 Neuroetologie Letní čeština 4  
KZO/768 Biology of Animals Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/783 Srovnávací fyziologie obratlovců Zimní čeština 3  
KZO/S1 Biologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S10 Ornitologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S11 Etologie a sociobiologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S12 Morfologie, fylogeneze a klasifikace hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S13 Ryby a ostatní nižší obratlovci Zimní a letní čeština 0  
KZO/S14 Zoologie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S15 Ekologie a biogeografie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S16 Evoluce a systém obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S17 Fyziologie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S18 Biologie chování Zimní a letní čeština 0  
KZO/S19 Ichtyologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S20 Batrachologie a herpetologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S21 Chování primátů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S22 Mammalogie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S23 Evoluce, systém a morfologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S24 Fyziologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S25 Aplikovaná entomologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S26 Ekologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S27 Arachnologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S28 Malakologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S29 Aplikovaná ekologie bezobratlých Zimní a letní čeština 0  
KZO/S3 Ekologie a etologie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S30 Biodiverzita a makroekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S31 Evoluční ekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S32 Ekologie vodních a půdních živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S33 Ekologie savců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S34 Tropická ekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S35 Ekoetologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S36 Chování modelových skupin Zimní a letní čeština 0  
KZO/S37 Archeozoologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S38 Bioarcheologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S39 Ekologie obojživelníků a plazů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S4 Evoluční biologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S40 Behaviorální mechanismy Zimní a letní čeština 0  
KZO/S41 Ekologie ptáků Zimní a letní čeština 0  
KZO/S42 Ochrana přírody Zimní a letní čeština 0  
KZO/S43 Zvířata v lidské péči Zimní a letní čeština 0  
KZO/S44 Ekologie bezobratlých Zimní a letní čeština 0  
KZO/S5 Systematická a evoluční biologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S6 Biologie organismů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S7 Fyziologie, biochemie a vývojová biologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S8 Entomologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S9 Ekologie hmyzu Zimní a letní čeština 0