Předmět: Bakalářská angličtina 2

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Bakalářská angličtina 2
Kód předmětu OJZ/120
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kovářová Zuzana, Mgr.
 • Pavlínová Klára, Mgr.
 • Žaloudek David, Mgr.
 • Marek Ivan, PhDr.
 • Žemličková Monika, Mgr.
 • Kortusová Kateřina, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Hlavní důraz je kladen na výuku gramatiky. Jednotlivé gramatické struktury se probírají na pozadí obvyklých témat, tj. bežných každodenních situací spojených se slovní zásobou. Okruhy gramatiky a podrobný sylabus jsou k dispozici na webu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
A2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
 • Christina Latham-Koening Clive Oxenden. English File Pre-Intermediate. Oxford University Press, 2012.
 • J. Soars L. Soars. New Headway pre-intermediate. Oxford, 2007. ISBN 9780194716314.
 • Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015.
 • Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge, 2015. ISBN 978-1-107-48055.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr