Předmět: Bakalářská angličtina 3

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Bakalářská angličtina 3
Kód předmětu OJZ/130
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Žaloudek David, Mgr.
 • Kortusová Kateřina, Mgr.
 • Pavlínová Klára, Mgr.
 • Žemličková Monika, Mgr.
 • Erbenová Jitka, Mgr.
 • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy gramatiky a slovní zásoby (zejména slovesné časy, předložky a frázová slovesa). Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových a čtecích dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Úroveň dle SERR (CEFR): B1 - B1+

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce, zimní semestr
Doporučená literatura
 • Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English file intermediate plus students book. Oxford, 2016. ISBN 978-0-19-455831-0.
 • Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English file intermediate plus techers book. Oxford, 2016. ISBN 978-0-19-455821-1.
 • Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English file intermediate students book. Oxford, 2016. ISBN 978-0-19-451989-2.
 • Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English file intermediate teachers book. Oxford, 2016.
 • Lis and John Soars. New Headway intermediate students book. Oxford. ISBN 978-0-19-476864-1.
 • Raymond Murphy. English Grammar in Use. CUP, 1994. ISBN 0-521-43680-x.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr