Předmět: Bakalářská angličtina NS 1 pro začátečníky

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Bakalářská angličtina NS 1 pro začátečníky
Kód předmětu OJZ/201
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Haug Laura Adriana, M.A.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Erbenová Jitka, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Systematická práce na vytvoření dobrých základů v angličtině.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita : předmět běží každý akademický rok
Doporučená literatura
  • New Headway Intermediate a další materiály.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr