Předmět: Bakalářská angličtina NS I

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Bakalářská angličtina NS I
Kód předmětu OJZ/211
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Erbenová Jitka, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy slovní zásoby všeobecné i lehce se dotýkající vědy a IT. Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových, čtecích a komunikačních dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
SERR: A1

Hodnoticí metody a kritéria
Test, Seminární práce, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce v letním semestru
Doporučená literatura
  • Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. English File Third Edition Pre-intermediate Student´s Book with iTutor DVD-ROM (Czech Edition). 2012. ISBN 0194598810.
  • Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge, 2015. ISBN 978-1-107-48055.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr