Předmět: Bakalářská angličtina NS 2

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Bakalářská angličtina NS 2
Kód předmětu OJZ/221
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Haug Laura Adriana, M.A.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Czaban Natalie, M.A.
  • Steer Christopher, B.A.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • J. Soars L. Soars. New Headway pre-intermediate. Oxford, 2007. ISBN 9780194716314.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr