Předmět: Magisterská angličtina 3 - TOEFL Preparation Course

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Magisterská angličtina 3 - TOEFL Preparation Course
Kód předmětu OJZ/330
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEFL ITP. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj větných struktur, poslechu, čtení a dalších dílčích dovedností typicky testovaných v této zkoušce. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR B2-C1

Hodnoticí metody a kritéria
Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém semestru
Doporučená literatura
  • Deborah Phillips. Longman Preparation Course for the TOEFL test. New York, 2003. ISBN 0131408860.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Bioinformatics (1) Informatické obory - -