Předmět: Doktorandská angličtina

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Doktorandská angličtina
Kód předmětu OJZ/500
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah/charakteristika kurzu: Práce s textem zaměřená na akademickou angličtinu, presentace (2 za semestr) a psané eseje (3-5 za semestr, délka kolem 300 slov). Rovněž je věnována pozornost rozvoji poslechových dovedností a mluvení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: Složení magisterské zkoušky z angličtiny (TOEFL), B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém semestru
Doporučená literatura
  • M. Vince. Advanced Language Practice. 2009. ISBN 3190228884.
  • McCarthy, O'Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge, 2016. ISBN 9781107591660.
  • McCarthy, O'Dell. English Vocabulary in Use. Cambridge, 2014. ISBN 9781107637764.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr