Předmět: English Course for Biological Chemistry and Bioinformatics

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu English Course for Biological Chemistry and Bioinformatics
Kód předmětu OJZ/510
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kos Petr, Mgr. Ph.D.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Czaban Natalie, M.A.
  • Steer Christopher, B.A.
Obsah předmětu
Content of practicals: The classes will focus on practicing all language skills needed for successful study in the English language - reading, listening, speaking, writing and specialist vocabulary. Reading - students are to work with TOEFL preparation course texts as well as with scientific texts with chemistry and bioinformatics themes. Listening - listening will be practiced through direct contact with native speakers as well as TOEFL preparation course listening exercises. Speaking - the lecturer will prepare some model situations for work in a team whose language of communication will be English. Writing - the lecturer with acquaint students with the essentials of writing essays in English and the students will be asked to hand in one essay per class. Specialist vocabulary for students of Biological Chemistry - this part will be given by an expert in the field: 1. Chemical laboratory equipment and supplies, basic lab operations. 2. Chemical nomenclature. 3. Terminology in chemical calculations (fractions, scientific notation, symbols)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR B2

Hodnoticí metody a kritéria
Průběžné hodnocení

Periodicity: each academic year.
Doporučená literatura
  • Phillips, D.: Longman Preparation Course for the TOEFL TEST.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Bioinformatics (1) Informatické obory 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Biological Chemistry (1) Chemické obory 1 Zimní