Předmět: English for IT 1

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu English for IT 1
Kód předmětu OJZ/520
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Erbenová Jitka, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurz je zaměřen na jazyk a dovednosti, které jsou nutné k práci ve světě počítačů. Zaměření na terminologii v kombinaci se slovní zásobou a gramatickou praxí poskytuje studentům nástroje k používání angličtiny jako je popis vlastností a funkcí, podání žádosti o zaměstnání a diskutování o světě informačních a komunikačních technologií.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
SERR: B1

Hodnoticí metody a kritéria
Test, Seminární práce, Průběžné hodnocení

Periodicita: je nabízen každý akademický rok v zimním semestru
Doporučená literatura
  • Maja Olejniczak. English for IT Level 1. 2011. ISBN 1408269961.
  • Maja Olejniczak. English for IT Level 2. 2013. ISBN 1408269902.
  • Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre. Professional English in Use ICT. 2007. ISBN 9780521685436.
  • Santiago Remacha Esteras. Infotech English for computer users. 2007. ISBN 9780521685436.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr