Předmět: English for Workplace 2

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu English for Workplace 2
Kód předmětu OJZ/531
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kortusová Kateřina, Mgr.
 • Pavlínová Klára, Mgr.
 • Kovářová Zuzana, Mgr.
 • Žemličková Monika, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurz je určen studentům, kteří chtějí uplatnit svou znalost angličtiny v mezinárodním pracovním prostředí. Zaměřuje se na rozvoj jazykových dovedností a slovní zásoby v oblasti komunikace v práci, efektivní mluvenou a psanou komunikaci, jednání a mezinárodní pracovné komunikaci. Témata pokrývají oblasti jako je např. Telefonování, psaní emailů, schůze, prezentace a podobně.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Úroveň dle CEFR: B1 B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: běží každý rok, letní semestr
Doporučená literatura
 • Grant Trew: Tactics for TOEIC? Listening and Reading Test, Oxford University Press, 2007.
 • Grant Trew: Tactics for TOEIC? Listening and Reading Test, Oxford University Press, 2007.
 • Grant Trew: Tactics for TOEIC? Speaking and Writing Test, Oxford University Press, 2007.
 • Grant Trew: Tactics for TOEIC? Speaking and Writing Test, Oxford University Press, 2007.
 • Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use, CUP, 2007.
 • Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use, CUP, 2007.
 • Meenakshi Raman, Prakash Singh: Business communication OUP, 2012.
 • Meenakshi Raman, Prakash Singh: Business communication OUP, 2012.
 • Keith Harding and Liz Taylor. Internationa Express Students book. Oxford, 2014. ISBN 978-0-19-459737-1.
 • Keith Harding and Liz Taylor. Internationa Express Teachers book. Oxford, 2014. ISBN 978-0-19-4574485-.
 • Mark Powel. In company. Great Britain. ISBN 978-0-230-02058-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr