Předmět: Čeština pro cizince A0

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Čeština pro cizince A0
Kód předmětu OJZ/550
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nosková Milena, PhDr. Ph.D.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Czaban Natalie, M.A.
  • Vojčová Helena, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Základní jazykové dovednosti v češtině zaměřené na praktické použití jazyka.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Průběžné hodnocení

Periodicita: předmět běží každý akademický rok
Doporučená literatura
  • Hola, L. Czech Step by Step.
  • Lída Holá, Pavla Bořilová. Čeština expres 1. Praha, 2011. ISBN 9788087481226.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr