Předmět: Bakalářská angličtina 4 - idiomatický jazyk

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Bakalářská angličtina 4 - idiomatický jazyk
Kód předmětu OJZ/600
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kos Petr, Mgr. Ph.D.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Analýza jazyka v současných filmech, televizních a rozhlasových pořadech, beletrii a následné procvičení jevů, aby se staly součástí projevu studentů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Filmy, televizní pořady, beletrie atd..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr