Předmět: Academic Writing for Crossborder Studies

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Academic Writing for Crossborder Studies
Kód předmětu OJZ/630
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Czaban Natalie, M.A.
  • Haug Laura Adriana, M.A.
Obsah předmětu
Content of practicals: Studenti napíší tři verze (drafts) jednoho argumentačního článku na vlastní téma. Klademe důraz na aktivity předcházející samotnému psaní, diskutujeme texty v hodinách, píšeme peer-reviews a procvičujeme větné struktury. Čtení materiálů a samotné psaní probíhá v rámci domácí přípravy a tak většinu času v kurzu strávíme diskuzí nad problematikou psaní a diskuzí nad texty studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Úroveň dle CEFR: B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicity: each academic year. This course is only for students of the study fields Biological Chemistry and Bioinformatics.
Doporučená literatura
  • De Chazal, E. & McCarter, S. Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2012.
  • Oshima, A. & Hogue,A. Writing Academic English. Addison-Wesley, New York, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Bioinformatics (1) Informatické obory 1 Letní
Přírodovědecká fakulta Biological Chemistry (1) Chemické obory 2 Zimní