Předmět: Angličtina odborného stylu

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Angličtina odborného stylu
Kód předmětu OJZ/660
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Marek Ivan, PhDr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Hodiny se zaměří na jevy v odborném jazyce: cizí plurály, čtení matematických výrazů, speciální slovní zásoba a obraty, bude kladen důraz na správnou výslovnost odborných výrazů, překlady ustálených spojení atd.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Úroveň dle SERR (CEFR): B1 B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Perioda: běží každý rok
Doporučená literatura
  • Dušková, L.: Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky + odborné anglické texty.
  • O'dell, F., McCarthy M. Academic Vocabulary in Use. Cambridge, 2016. ISBN 978-1-107-59166-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr