Předmět: Anglická konverzace, CEFR: B1-B2

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Anglická konverzace, CEFR: B1-B2
Kód předmětu OJZ/670
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Steer Christopher, B.A.
  • Czaban Natalie, M.A.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Konverzace v angličtině na aktuální témata, rozšiřování slovní zásoby a opravování větných struktur mluveného jazyka.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr