Předmět: TOEIC LR blokový přípravný kurz

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu TOEIC LR blokový přípravný kurz
Kód předmětu OJZ/680
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Erbenová Jitka, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj poslechu, čtení a dalších dovedností.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Příprava na zkoušku TOEIC LR.
SERR: B1
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Průběžné hodnocení

Periodicita: kurz je nabízen v každém semesrtu akademického roku
Doporučená literatura
  • Grant Trew: Tactics for TOEIC? Listening and Reading Test, Oxford University Press, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr