Předmět: TOEIC SW blokový přípravný kurz

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu TOEIC SW blokový přípravný kurz
Kód předmětu OJZ/681
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj mluvení, psaní a dalších dovedností.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Příprava na zkoušku TOEIC SW.

Předpoklady
CEFR A2

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Test

Periodicita: kurz je nabízen v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Grant Trew: Tactics for TOEIC Speaking and Writing Test, Oxford University Press, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr