Předmět: TOEFL ITP blokový přípravný kurz

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu TOEFL ITP blokový přípravný kurz
Kód předmětu OJZ/682
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Kos Petr, Mgr. Ph.D.
  • Erbenová Jitka, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEFL ITP. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj větných struktur, poslechu, čtení a dalších dílčích dovedností typicky testovaných v této zkoušce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Příprava na zkoušku TOEFL ITP

Předpoklady
CEFR B2 - C1

Hodnoticí metody a kritéria
Průběžné hodnocení

Periodicita: kurz je nabízen v každém semestru
Doporučená literatura
  • ? Libor Stepanek, Janice de Haaf a kol. Akademická angličtina. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.
  • Deborah Phillips. Longman Preparation Course for the TOEFL test. New York, 2003. ISBN 0131408860.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr