Předmět: Španělština 3

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Španělština 3
Kód předmětu OJZ/703
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hadravová Štěpánka
  • Jirsová Žaneta, Mgr.
  • Kaboňová Petra, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Tento kurz je věnovaný praktickým dovednostem, tj. naučit se základním frázím a běžně používaným výrazům, v oblasti nakupování a zdraví. Studenti mají možnost setkat se poprvé s gramatickým jevem tzv. subjuntivem, který na této úrovni poslouží k vyjádření rozkazu. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 7. - 8. lekce. Podobně jako v předchozím kurzu i tento je doplňován materiály, které napomáhají k intenzivnějšímu procvičování. Kromě zmíněné sekundární literatury viz španělština 2 se jedná např. o cvičebnice: Dual, Aprende, Curso intensivo de espa?ol, aj.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR A1

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce. ZS
Doporučená literatura
  • Králová, Jana a kol.:. Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy,. Plzen, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr