Předmět: Španělština 4

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Španělština 4
Kód předmětu OJZ/704
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hadravová Štěpánka
  • Jirsová Žaneta, Mgr.
  • Kaboňová Petra, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Tento kurz kombinuje probírání nové učební látky s četbou zjednodušeného souvislého textu, zpravidla detektivního příběhu odpovídající úrovně. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 9. a 11. lekce. Kromě sekundární literatury např. Redes Nivel 1, Avance Nivel Elemental, Aventura 1, Aula Internacional 1, Ven 1, Dual, Aprende, Curso intensivo de espa?ol atd. je výuka doplněna autentickými materiály v podobě promítání španělského krátkometrážního filmu apod.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR: A2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce. LS
Doporučená literatura
  • Králová, Jana a kol.:. Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy,. Plzen, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr