Předmět: Španělština 6

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Španělština 6
Kód předmětu OJZ/706
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hadravová Štěpánka
  • Jirsová Žaneta, Mgr.
  • Kaboňová Petra, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Upevňování a zdokonalování gramatického a syntaktického systému španělštiny a pravopisných jevů. Slovní zásoba je rozvíjena pomocí učebnice Fiesta II a III, aktuálních textů z periodik, hispanoamerické beletrie a konverzace. Reálie Španělska a Latinské Ameriky – geografie, svátky, tradice, literatura španělsky mluvících zemí .

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR: B1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce., LS
Doporučená literatura
  • Králová Jana a kol.: Fiesta II, Fraus, Plzeň 2002 .
  • Králová Jana a kol.: Fiesta III, Fraus, Plzeň 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr