Předmět: Francouzština 2

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Francouzština 2
Kód předmětu OJZ/712
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Barbora, Mgr.
  • Rohart Olivier
  • Vavreková Martina, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Opakování jazykových dovedností z kurzu Francouzština 1, nová gramatika a slovní zásoba v rozsahu 4.-6. lekce učebnice Connexions I. Po dokončení kurzu budou studenti schopni vyjadřovat své myšlenky v budoucím čase /le futur proche/. Dodatková cvičení, reálie francouzsky mluvících zemí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR A1-

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce. LS
Doporučená literatura
  • R.Mérieux, Y.Loiseau:. Connexions I /cahier d´exercices/. Paris, 2004.
  • R.Mérieux, Y.Loiseau:. Connexions I /méthode de français. Paris, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr