Předmět: Francouzština 3

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Francouzština 3
Kód předmětu OJZ/713
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Barbora, Mgr.
  • Rohart Olivier
  • Vavreková Martina, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Navázání na předchozí kurz Francouzština 2 a pokračování v učebnici Connexions I v rozsahu 7. - 9. lekce. Po dokončení kurzu budou studenti schopni vyjadřovat své myšlenky v minulém čase /le passée composé/ a naučí se tvořit a používat rozkazovací způsob /l´impératif/. Doplňkové materiály.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR A1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce. ZS
Doporučená literatura
  • R.Mérieux, Y.Loiseau:. Connexions I /cahier d´exercices/. Paris, 2004.
  • R.Mérieux, Y.Loiseau:. Connexions I /méthode de français. Paris, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr