Předmět: Francouzština 6

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Francouzština 6
Kód předmětu OJZ/716
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rohart Olivier
  • Kovářová Barbora, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Vavreková Martina, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Letní semestr uzavírá blok kurzů francouzského jazyka dokončením 6. lekce učebnice Connexions II. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti znát tři základní minulé časy ve francouzštině a jejich užití /le passée composé, l´imparfait, le plus-que-parfait/. Plynulé a samostatné vyjadřování myšlenek. Doplňkové materiály, reálie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR: B1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce. LS
Doporučená literatura
  • McBride,N.: Francouzská gramatika abecedně, Fraus, Plzeň 2000.
  • Mérieux R., Loiseau Y., Bouvier B.: CONNEXIONS II,III; Didier, Paris 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr