Předmět: Němčina 1

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Němčina 1
Kód předmětu OJZ/721
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Marek Ivan, PhDr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurs je zaměřen na základy německého jazyka, sloveso sein a haben, zájmena, číslovky, slovesa a základní komunikační dovednosti. Pokrývá lekce 1-3 učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Kurs je určen pro začátečníky. Úroveň SERR (CEFR): A0-A1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 1. Praha, 2002. ISBN 80-86195-17-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr