Předmět: Němčina 3

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Němčina 3
Kód předmětu OJZ/723
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Marek Ivan, PhDr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Kurs pokrývá lekce 7-9 učebnice. Je zaměřen na slovesa (zvratná, s předponami), časové výrazy, stupňování adjektiv adverbií. Témata volný čas, sport, cestování; pozvání, odmítnutí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Úroveň SERR (CEFR): A1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 1. Praha, 2002. ISBN 80-86195-17-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr