Předmět: Magisterská zkouška z angličtiny

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Magisterská zkouška z angličtiny
Kód předmětu OJZ/930
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
1. TOEFL ITP Zkouška TOEFL ITP testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí. Poslechová část se zaměřuje na porozumění krátkým a středně dlouhým dialogům z univerzitního prostředí a středně dlouhým přednáškám. Druhá část, větné struktury, ověřuje znalost správných gramatických struktur. Část čtení obsahuje pět krátkých úryvků z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou. 2. Esej Tato část ověřuje schopnost studenta jasně a logicky argumentovat písemnou formou v angličtině. Esej studenti píší na počítači v textovém editoru Microsoft Word a mají k dispozici on-linovou verzi monolingvního slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary. 3. Ústní část V ústní části student prokazuje schopnost vyjádřit v angličtině svůj názor, zúčastnit se diskuse a argumentovat. Zkouška se skládá ze dvou částí samostatného monologu (3 minuty) a diskuse se zkoušejícím (7 minut). Celkový čas: 10 minut Téma: Student si téma zkoušky losuje den před zkouškou. Má tak možnost dohledat k tématu potřebné informace, aby mohl zaujmout jednoznačné stanovisko podpořené relevantními argumenty.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální příprava ke zkoušce
  • Příprava na zkoušku - 240 hodin za semestr
Výstupy z učení
Testování jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů na úrovni C1 dle SERR se zaměřením na akademický jazyk.

Předpoklady
CEFR B2 - C1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. ZS/LS
Doporučená literatura
  • Eastwood, J.: Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 1994.
  • ? Libor Stepanek, Janice de Haaf a kol. Akademická angličtina. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.
  • Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge in Use, Cambridge Univ. Press, Cambridge,1994.
  • Deborah Phillips. Longman Preparation Course for the TOEFL test. New York, 2003. ISBN 0131408860.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Ekologie populací a společenstev (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná informatika - specializace Informační systémy a technologie (1) Informatické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Buněčná a vývojová biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Chemie životního prostředí (1) Technická chemie a chemie silikátů - -
Přírodovědecká fakulta Parazitologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Etologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Vegetační ekologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Systematika vyšších rostlin (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ekologie živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Fyziologie živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná informatika - specializace Bioinformatika (1) Informatické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Genetika a genové inženýrství (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Tropická ekologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Archeobotanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Evoluce živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Archeozoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Zoologie obratlovců (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Algologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Mykologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - -