Předmět: TOEFL ITP for Doctoral Students - Examination

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu TOEFL ITP for Doctoral Students - Examination
Kód předmětu OJZ/940
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Zkouška TOEFL ITP testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí. Poslechová část se zaměřuje na porozumění krátkým a středně dlouhým dialogům z univerzitního prostředí a středně dlouhým přednáškám. Druhá část, větné struktury, ověřuje znalost správných gramatických struktur. Část čtení obsahuje pět krátkých úryvků z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální příprava ke zkoušce
Výstupy z učení
Testování jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů na úrovni C1 dle SERR se zaměřením na akademický jazyk.

Předpoklady
CEFR B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Předmět běží každý rok Studentům, kteří již zkoušku složili bude uznána (skóre 480). Místo zkoušky TOEFL ITP jsou uznávány certifikáty TOEFL iBT (min. 54-55) nebo zkouška IELTS (min. 4,5)
Doporučená literatura
  • ? Libor Stepanek, Janice de Haaf a kol. Akademická angličtina. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.
  • Deborah Phillips. Longman Preparation Course for the TOEFL test. New York, 2003. ISBN 0131408860.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Molecular and Cell Biology and Genetics (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biophysics (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Ecosystem Biology (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Parazitologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Infekční biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Infection Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botany (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Physiology and Developmental Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Parasitology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Physiology and Developmental Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Molecular and Cell Biology and Genetics (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biophysics (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Infection Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Fyziologie a vývojová biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botany (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Ecosystem Biology (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Parasitology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Fyziologie a vývojová biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Infekční biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Parazitologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - -