Předmět: Doktorandská zkouška z angličtiny

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Doktorandská zkouška z angličtiny
Kód předmětu OJZ/950
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Written part A written essay on one of six specialist topics familiar to the candidate and of an approximate length of 400 words (minimum pass 350 words). One week before the exam, a list of 6 topics must be provided by the student, including a short 1-2 sentence explanation of what each topic involves and what they plan to present. The topics need to be approved by the supervisor and the exam invigilator as being separate from each other. At the exam, students are assigned one of their topics by the invigilator and write an essay based on it within a maximum of 120 mins. The essay should follow the format: Problem/topic statement (introductory paragraph) Exploration of the topic (structured - paragraphs) Conclusion (concluding paragraph) Oral part An oral examination based on one of six specialist topics familiar to the candidate provided by the student and an oral analysis of an extract. The candidate is to provide the examiner with the specialist material at the time of the written part of the examination (A publication written by a native speaker in English, of a length of no less than 100 pages and recommended by the supervisor. A compilation of abstracts is not suitable). The examination panel is to consist of two teachers from the language department. The candidate's supervisor or a representative appointed by the supervisor is welcome to attend. The examination is to last approximately 20 minutes. The exam is to consist of a short oral overview given by the student on one of the topics from the list (other than that chosen for the written part) followed by a discussion with one of the examiners. an oral analysis of an extract from a specialist publication an explanation of given grammar phenomena from the extract based on questions from one of the examiners.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální příprava ke zkoušce
  • Příprava na zkoušku - 240 hodin za semestr
Výstupy z učení
Testování jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů na úrovni C1 dle SERR se zaměřením na odborný a akademický jazyk.

Předpoklady
CEFR C1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Před kurzem OJZ 950 musí student získat zápočet z kurzu OJZ 940 - TOEFL ITP for Doct. students - Examination
Doporučená literatura
  • Macpherson, R.: Základy anglické stylistiky. Academia Praha 1997, 240 s..
  • Odborná literatura z daného oboru studia dle doporučení školitele.
  • Rejtharová, V.: Letter writting. Academia, Praha 1999, 286 s..
  • Učebnice a jazykové příručky užívané při výuce v kurzech angličtiny.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Molecular and Cell Biology and Genetics (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biophysics (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Ecosystem Biology (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Parazitologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Infekční biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Infection Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botany (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Physiology and Developmental Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Parasitology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Physiology and Developmental Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Molecular and Cell Biology and Genetics (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biophysics (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Infection Biology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Fyziologie a vývojová biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Botany (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Ecosystem Biology (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Parasitology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Fyziologie a vývojová biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiology (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Infekční biologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Parazitologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - -
Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - -