Předměty pracoviště: UAI

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UAI/600 Zadání IS projektu Zimní a letní čeština 0  
UAI/601 IS projekt Zimní a letní čeština 5  
UAI/602 Seminář výpočetní inteligence Letní čeština 3  
UAI/603 Vybrané algoritmy kódování a rozhodování Letní čeština 6  
UAI/605 Firemní seminář Letní čeština 1  
UAI/606 Architektura počítačů III Zimní čeština 4  
UAI/607 Finanční management Letní čeština 5  
UAI/608 Architektura počítačů IV - datová centra Letní čeština 3  
UAI/609 Computer Hardware Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/609K Computer Hardware pro kombinované studium Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/610 Moderní počítačové sítě Zimní čeština 6  
UAI/611 Optická vlákna a vysokorychlostní rozvody v praxi Letní čeština 1  
UAI/612 Cloudová řešení - čeština 2  
UAI/613 Návrh a instalace firemního Cloudu Letní čeština 2  
UAI/614 Virtualizace Zimní čeština 2  
UAI/615 Životní cyklus IT zakázky Letní čeština 3  
UAI/616 Řízení projektu II. Letní čeština 3  
UAI/617 Systémová analýza - čeština 4  
UAI/618 Správa digitálních dokumentů Letní čeština 3  
UAI/619 Identity a Access Management Letní čeština 2  
UAI/620 Strategické řízení firemních informací Zimní čeština 3  
UAI/621 Navrhování mikropočítačových systémů Zimní čeština 5  
UAI/621K Navrhování mikropočítačových systémů pro kombinované studium Zimní čeština 5  
UAI/622 Operační systém Linux Zimní čeština 3  
UAI/623 Návrh a implementace bezpečnosti v podnikových aplikacích Zimní čeština 4  
UAI/624 Web 2.0 a webové služby - čeština 3  
UAI/626 Moderní mobilní sítě (GSM, UMTS, LTE, IMS) Letní čeština 3  
UAI/627 Bezpečnost infrastruktury - čeština 5  
UAI/628 Návrh a realizace softwarových systémů Zimní čeština 6  
UAI/629 Vývoj webových aplikací v Javě - čeština 3  
UAI/630 Distribuované a paralelní algoritmy Zimní čeština 4  
UAI/631 Middleware technologie Zimní čeština 2  
UAI/632 Základy programovacích jazyků a překladačů Letní čeština 5  
UAI/633 Moderní distribuované informační technologie Letní čeština 4  
UAI/634 Nová legislativa EU pro ochranu osobních údajů Zimní čeština 2  
UAI/635 Datové sklady a BI - čeština 3  
UAI/636 Didaktika informatiky (všeobecná) Zimní a letní čeština 4  
UAI/637 Didaktika informatiky na odborných školách Zimní čeština 5  
UAI/638 Didaktika programování I - čeština 6  
UAI/639 Didaktika programování II - čeština 6  
UAI/640 Průběžná pedagogická praxe Letní čeština 3  
UAI/641 Souvislá pedagogická praxe Zimní a letní čeština 7  
UAI/644 Linux pro začátečníky Zimní a letní čeština 2  
UAI/648 Právní minimum pro informatiky Zimní čeština 1  
UAI/650 Algorithms and Data Structures Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/652 Programování iPad/iPhone Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/654 Výpočetní chemie a chemometrie Letní čeština 5  
UAI/655 Applied Programming Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/656 Forenzní zkoumání telekomunikační techniky a malé digitální techniky Letní čeština 3  
UAI/657 Robotika I. Letní čeština 5  
UAI/657K Robotika I. pro kombinované studium Letní čeština 5  
UAI/658 Praktikum z automatizace Letní čeština 3  
UAI/658K Praktikum z automatizace pro kombinované studium Letní čeština 3  
UAI/659 Automatizace a regulace budov Letní čeština 3  
UAI/661 Aplikace občanského a obchodního práva v praxi Letní čeština 3  
UAI/665 Data Mining in Bioinformatics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/667 PHP Letní čeština 3  
UAI/670 Ethics Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/680 Moderní webové technologie Letní čeština 5  
UAI/681 CISCO Academy IV Letní čeština 3  
UAI/682 Architektura počítačů II Zimní čeština 4  
UAI/682U Architektura počítačů pro učitelství pro střední školy Letní čeština 2  
UAI/683 Pokročilé databázové systémy Zimní čeština 6  
UAI/683I Advanced Database Systems Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/684 Operační systémy I Letní čeština 4  
UAI/685 Objektové programování Zimní čeština 6  
UAI/686 Algoritmy I Zimní čeština 6  
UAI/687 Publikování a typografie Zimní čeština 6  
UAI/688 Koučing a mentoring (vedení kolektivu) Zimní a letní čeština 3  
UAI/689 Algoritmy II Letní čeština 6  
UAI/690 Programování v jazyce Java III Zimní čeština 6  
UAI/691 Data Mining Zimní čeština 6  
UAI/692 Smart Device Systems Letní čeština 6  
UAI/693 Nástroje softwarového modelování Zimní čeština 6  
UAI/695 Objektové programování I Letní čeština 6  
UAI/696 Bezpečnost informačních systémů Letní čeština 5  
UAI/697 Databáze Letní čeština 6  
UAI/697K Databáze pro kombinované studium Letní čeština 6  
UAI/698 Architektura počítačů I Letní čeština 4  
UAI/699 Počítačové sítě I Zimní čeština 6  
UAI/700 Agilní metody vývoje software Zimní čeština 3  
UAI/701 Administrace Windows serveru - týdenní praktikum Zimní čeština 1  
UAI/702 Administrace UNIXu - týdenní praktikum Letní čeština 1  
UAI/703 Kriminalistika I Zimní čeština 6  
UAI/704 Kriminalistika II Letní čeština 6  
UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost - čeština 6  
UAI/706 Kriminalistika v informačních a komunikačních technologiích Letní čeština 6  
UAI/707 Počítačové sítě II Letní čeština 6  
UAI/708 Úvod do SW aplikací pro dvouoborové studium Zimní čeština 2  
UAI/709 Týdenní praktikum programování v C# - čeština 1  
UAI/711 Elektronické bankovnictví Letní čeština 3  
UAI/713 Elektronický obchod Zimní čeština 3  
UAI/714 Ochrana osobních dat - čeština 3  
UAI/715 Ochrana utajovaných informací - čeština 3  
UAI/716 PKI a elektronický podpis Letní čeština 3  
UAI/717 Počítačová kriminalita (Kybernalita) Zimní čeština 4  
UAI/718 Procesní řízení organizace a zavádění IS Letní čeština 6  
UAI/719 Prostředky osobní identifikace, biometrie, čipové karty Zimní čeština 3  
UAI/720 Praktikum MS Office Letní čeština 3  
UAI/721 Praktikum prezentačních dovedností Letní čeština 3  
UAI/722 Modelování a simulace Zimní čeština 6  
UAI/723 Multimédia Letní čeština 6  
UAI/729 Řízení projektů a jejich ekonomika Letní čeština 6  
UAI/729I Project Management and its Economy Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/732 Teoretická informatika Zimní čeština 6  
UAI/734 Týdenní praktikum programování Letní čeština 1  
UAI/735 Základy programování v C++ Zimní a letní čeština 6  
UAI/735I Python Basics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UAI/735K Procedurální programování v C/C++ pro kombinované studium Letní čeština 6  
UAI/736 Bezpečnostní standardy a normy Letní čeština 3  
UAI/740 Počítačová grafika Zimní čeština 4  
UAI/745 Zkoumání informačních komunikačních technologií a elektroniky Zimní čeština 6  
UAI/748 Týdenní praktikum robotiky (.NET micro) Letní čeština 2  
UAI/755 Operační systémy II Zimní čeština 4  
UAI/756 CISCO Academy I Zimní čeština, angličtina 3  
UAI/757 CISCO Academy II Letní čeština, angličtina 3  
UAI/758 CISCO Academy III Zimní čeština 3  
UAI/760 DTP-LaTeX Zimní a letní čeština 3  
UAI/761 Úvod do SW aplikací Zimní čeština 5  
UAI/763 Úvod do účetnictví - čeština 6  
UAI/764 Výtvarná fotografie Letní čeština 3  
UAI/765 Estetika v užité počítačové grafice Letní čeština 3  
UAI/766 Výpočetní inteligence Letní čeština 3  
UAI/768 Windows 10 Letní čeština 2  
UAI/769 Pokročilá administrace Windows Serveru 2012 Letní čeština 2  
UAI/771 Pokročilé programování v C++ Letní čeština 6  
UAI/775 Internetové aplikace Letní čeština 6  
UAI/776 Diplomový seminář Zimní a letní čeština 1  
UAI/779 JAVA EE Letní čeština 6  
UAI/780 Bankovní systém a platební styk - čeština 5  
UAI/781 Oracle Academy - Návrh databází a programování SQL Zimní čeština 2  
UAI/782 Oracle Academy - Programování databází pomocí PL/SQL Letní čeština 2  
UAI/784 Umělá inteligence pro autonomní systémy Zimní čeština 6  
UAI/785 Architektura webových aplikací Zimní čeština 6  
UAI/786 ASP.NET Letní čeština 2  
UAI/787 Diskrétní řízení Letní čeština 6  
UAI/788 Zpracování obrazu Letní čeština 2  
UAI/789 Multimediální technologie Letní čeština 6  
UAI/790 Bezpečnost IPv6 Zimní čeština 3  
UAI/791 Kinematika robotů Zimní čeština 4  
UAI/793 Optické přenosové systémy - čeština 1  
UAI/794 Úvod do AutoCAD Letní čeština 2  
UAI/795 Supercomputing Letní čeština 6  
UAI/796 Red Hat akademie - Administrace systému I Zimní a letní čeština 6  
UAI/797 Internet of Things (IoT) Letní čeština 4  
UAI/798 Red Hat akademie - Administrace systému II Zimní a letní čeština 6  
UAI/799 Red Hat akademie - Administrace systému III Zimní a letní čeština 6  
UAI/881 Magist. diplomová praxe pro informatiky Zimní a letní čeština 13  
UAI/S1 Teoretické základy informatiky Zimní a letní čeština 0  
UAI/S10 Informační management Zimní a letní čeština 0  
UAI/S11 Informační systémy a technologie Zimní a letní čeština 0  
UAI/S12 Teoretická informatika Zimní a letní čeština 0  
UAI/S13 Informatika Zimní a letní čeština 0  
UAI/S14 Didaktika informatiky Zimní a letní čeština 0  
UAI/S15 Bioinformatika Zimní a letní čeština 0  
UAI/S16 Bioinformatics Zimní a letní angličtina 0  
UAI/S17 Informatics Zimní a letní angličtina 0  
UAI/S18 Biology Zimní a letní angličtina 0  
UAI/S2 Informační a komunikační technologie Zimní a letní čeština 0  
UAI/S3 Elektronické bankovnictví Zimní a letní čeština 0  
UAI/S4 Bezpečnost a sítě Zimní a letní čeština 0  
UAI/S5 Management informačních systémů Zimní a letní čeština 0  
UAI/S6 Web a multimédia Zimní a letní čeština 0  
UAI/S7 Bioinformatika Zimní a letní čeština 0  
UAI/S8 Mobilní systémy Zimní a letní čeština 0  
UAI/S9 Kriminalisticko-technická činnost v IT Zimní a letní čeština 0