Předměty pracoviště: UCH

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UCH/005 Biological Chemistry - Bachelor Seminar Zimní a letní angličtina 5  
UCH/006 Chemická laboratorní technika Zimní čeština 3  
UCH/007 Laboratorní praktikum Zimní čeština 2  
UCH/010 Seminar in Advanced Biological Chemistry I Zimní angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/011 Seminar in Advanced Biological Chemistry II Letní angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/020 Genetic and Protein Engineering Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/021 Enzymology Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/022 Protein Chemistry Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/024 Biochemistry at the Service of Medicine Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/027 X-ray Crystallography Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/030 General Chemistry Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/031 Obecná a fyzikální chemie Letní čeština 5  
UCH/032 Organická chemie pro biology Zimní čeština 8  
UCH/033 Fluorescence Spectroscopy in Biological Systems Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/034 Obecná a fyzikální chemie - cvičení Letní čeština 4  
UCH/035 Chemie pro PŽP 1 Letní čeština 6  
UCH/036 Biochemie I Zimní čeština 4  
UCH/037 Basic Techniques in Practical Chemistry Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/040 Biomolecular NMR Spectroscopy Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/045 Glycobiochemistry Zimní angličtina 3  
UCH/047 Fotochemie přír. vodních systémů - čeština 3  
UCH/048 Aplikovaná spektroskopie a instrumentální analýza Zimní čeština 6  
UCH/049 Praktikum z biochemie Zimní čeština 4  
UCH/050 Pokročilé praktikum z biochemie Letní čeština 4  
UCH/051 Biochemické praktikum pro biologii a životní prostředí Zimní čeština 2  
UCH/052 Xenobiochemistry and Toxicology Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/055 Study Placement - Bachelor Study Zimní a letní angličtina 0  
UCH/056 Study Placement - Master Study Zimní a letní angličtina 0  
UCH/058 Developmental and Comparative Biochemistry Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/060 Computational Chemistry and Molecular Modelling of Biomolecules Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/061 Applications of Molecular Modelling Zimní angličtina 2  
UCH/070 Research Project I Zimní a letní čeština 11  
UCH/071 Research Project II Zimní a letní čeština 12  
UCH/072 Master Thesis Zimní a letní angličtina 28  
UCH/080 Vybrané partie chemie Letní čeština 3  
UCH/098 Laboratorní cvičení z analytické chemie Letní čeština 6  
UCH/099 Laboratorní cvičení z organické chemie Letní čeština 4  
UCH/100 Anorganická chemie I Zimní čeština 5  
UCH/101 Anorganická chemie II Letní čeština 5  
UCH/103 Biochemie II - pro chemiky Letní čeština 3  
UCH/104 Obecná a fyzikální chemie pro chemiky Letní čeština 6  
UCH/105 Fyzikální chemie I Zimní čeština 5  
UCH/107 Chemické výpočty a názvosloví Zimní čeština 3  
UCH/108 Laboratorní cvičení z Biochemie Letní čeština 3  
UCH/109 Chemický seminář pro 2. ročník Zimní čeština 1  
UCH/110 Monitorovací analytika Zimní čeština 6  
UCH/111 Laboratorní cvičení z anorganické chemie Letní čeština 3  
UCH/112 Úvod do toxikologie Zimní čeština 2  
UCH/114 Fyzikální chemie II Letní čeština 5  
UCH/115 Seminář mag. oborů - Chemie Letní čeština 1  
UCH/116 Chemický seminář pro 3. ročník Letní čeština 1  
UCH/119 Chemická struktura a spektroskopie Zimní čeština 4  
UCH/253 Biokrystalizační metody Letní čeština 8  
UCH/254 Krystalizační kurz Letní čeština, angličtina 8  
UCH/268 Laboratorní praxe v akreditovaných laboratořích Zimní čeština 3  
UCH/269 Sekundární metabolismus Letní čeština 2  
UCH/450 Hydrochemie Zimní čeština 6  
UCH/547 Instrumentální metody monitorování životního prostředí Letní čeština 9  
UCH/609 Biochemistry at the Service of Medicine Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/617 Molek. modelování v biol. a chem. vědách Zimní čeština 5  
UCH/621 Oceánografie pro biology - čeština 3  
UCH/642 Biochemistry Laboratory 2 Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/643 Biochemistry 2 Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/645 Principles of anticancer and antiviral drug development I. Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/647 Biopharmacy Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/751 Metabolomika a chemometrie Letní čeština 3  
UCH/757 Biochemistry 1 Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/758 Biochemistry Laboratory 1 Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/768 Environmental Chemistry Laboratory Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/769 Environmental Chemistry Zimní angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/773 WHO/EU Laboraroty and Regulatory Procedures Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/949 Fyzikální chemie pro učitele Letní čeština 3  
UCH/951 Instrumen. metody biochemie a biofyziky Zimní čeština 3  
UCH/953 Environmentální chemie Zimní čeština 4  
UCH/954 Kovové polutanty v životním prostředí Zimní čeština 3  
UCH/955 Organické polutanty v životním prostředí Letní čeština 3  
UCH/956 Seznámení studentů s pokročilými instrumentálními analytickými metodami. Letní čeština 5  
UCH/957 Potravinářské chemie a technologie Letní čeština 3  
UCH/958 Krystalogeneze a biokrystalografie, prášková difrakce Zimní čeština 3  
UCH/959 Experimentální metody - praktika Letní čeština 4  
UCH/960 Drug design - racionální návrh léčiv Letní angličtina 3  
UCH/961 Glykobiochemie Zimní čeština 3  
UCH/962 Xenobiochemie Zimní čeština 3  
UCH/963 Dynamika, struktura a funkce proteinů a nukleových kyselin Zimní čeština 3  
UCH/964 Laboratorní cvičení z hmotnostní spektrometrie Zimní čeština 2  
UCH/965 Optické metody v biochemii Letní čeština 3  
UCH/966 Přírodní bioaktivní látky Zimní čeština 3  
UCH/967 Analytické metody v biochemii (NMR, MS-MASS, EM) Zimní čeština 3  
UCH/968 Didaktika organické chemie a biochemie Letní čeština 4  
UCH/BCH Úvod do biochemie Zimní čeština, angličtina 4  
UCH/BII Bioinformatika Letní čeština, angličtina 4  
UCH/BIT Biotechnologie Letní čeština, angličtina 5  
UCH/PP Průběžná pedagogická praxe Zimní a letní čeština 4  
UCH/S1 Analytická chemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S10 Anorganická chemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S11 Advanced Biology and Biochemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S12 Advanced Chemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S13 Enzymology Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S14 Advanced Chemistry - Structural Biochemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S15 Protein Chemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S16 Fundamentals of Chemistry and Technology for Biological Chemists Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S17 Electron Microscopy Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S18 Advanced Physical Chemistry and Biophysics Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S19 Fotochemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S2 Biologická chemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S20 Structural Biochemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S21 Advanced Biochemistry and Biology Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S22 Molecular Biology and Genetics II Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S23 Material Chemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S24 Organic Chemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S25 Biological Signalling Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S26 Bioenergetics Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S27 Didaktika chemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S28 Immunology Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S29 Structure and Properties of Biological Materials Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S3 Biochemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S30 Analytical Chemistry Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S31 Experimentální metody monitorování životního prostředí Zimní a letní čeština 0  
UCH/S32 Chemie životního prostředí Zimní a letní čeština 0  
UCH/S35 Biochemistry and Molecular Biology Zimní a letní angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/S36 General Chemistry Zimní a letní angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/S37 Biophysics Zimní a letní angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UCH/S4 Biochemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S40 Advanced Biochemistry and Molecular Biology Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S41 Strukturní biochemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S42 Experimentální metody studia makromolekulárních látek Zimní a letní čeština 0  
UCH/S43 Aplikovaná biochemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S44 Molekulární a buněčná biologie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S45 Fyzikální chemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/S46 Bioanalytics I Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S5 Biology of plants Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S6 Biology of animals Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S7 Biology of Microorganisms Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S8 Molecular Biology and Genetics Zimní a letní angličtina 0  
UCH/S9 Organická chemie Zimní a letní čeština 0  
UCH/SP Souvislá pedagogická praxe Zimní a letní čeština 7  
UCH/ZBE Základy biologických experimentálních metod Zimní čeština, angličtina 4