Předměty pracoviště: UFY

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UFY/AST Astronomie a astrofyzika Zimní čeština 4  
UFY/AVT Audiovizuální technika Letní čeština 3  
UFY/AVTK Audiovizuální technika pro kombinované studium Letní čeština 3  
UFY/BPR Bezpečnostní předpisy Letní čeština 4  
UFY/BPRK Bezpečnostní předpisy pro kombinované studium Letní čeština 4  
UFY/DEF Dějiny fyziky Zimní čeština 2  
UFY/EET Přenos energie a elektronu v biologických systémech Letní čeština 3  
UFY/EM1 Electron Microscopy I Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/EM2 Electron Microscopy II Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/EMA Ekonomika a marketing Letní čeština 4  
UFY/EMAK Ekonomika a marketing pro kombinované studium Letní čeština 4  
UFY/EMB Elektronová mikroskopie pro biology Zimní čeština 8  
UFY/ESP Elektrické stroje a pohony Zimní čeština 4  
UFY/ESPK Elektrické stroje a pohony pro kombinované studium Zimní čeština 4  
UFY/ETE Elektrotechnika Zimní čeština 5  
UFY/ETEK Elektrotechnika pro kombinované studium Zimní čeština 5  
UFY/FCH1 Fyzika pro chemiky I. Letní čeština 5  
UFY/FCH2 Fyzika pro chemiky II. Zimní čeština 5  
UFY/FP Fyzika plazmatu Letní čeština 3  
UFY/FPB Fyzika pro biology Letní čeština 5  
UFY/FPK Fyzika plazmatu pro kombinované studium Letní čeština 2  
UFY/FPL Fyzika pevných látek Letní čeština 4  
UFY/FPR1 Fyzikální praktikum I Letní čeština 3  
UFY/FPR1K Fyzikální praktikum I pro kombinované studium Letní čeština 3  
UFY/FPR2 Fyzikální praktikum II Zimní čeština 3  
UFY/FPR2K Základní fyzikální měření III pro kombinované studium Zimní čeština 3  
UFY/FPR3 Fyzikální praktikum III Letní čeština 3  
UFY/FPR3K Fyzikální praktikum III pro kombinované studium Letní čeština 3  
UFY/FPR4 Fyzikální praktikum IV Zimní čeština 3  
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV pro kombinované studium Zimní čeština 3  
UFY/FYZ1 Fyzika I Zimní čeština 5  
UFY/FYZ1K Fyzika I pro kombinované studium Zimní čeština 6  
UFY/FYZ2 Fyzika II Letní čeština 5  
UFY/FYZ2K Fyzika II pro kombinované studium Letní čeština 5  
UFY/FYZ3 Fyzika III Zimní čeština 5  
UFY/FYZ3K Fyzika III pro kombinované studium Zimní čeština 5  
UFY/FYZ4 Fyzika IV Letní čeština 5  
UFY/FYZ4K Fyzika IV pro kombinované studium Letní čeština 5  
UFY/HPS Hydraulické a pneumatické stroje Zimní čeština 4  
UFY/HPSK Hydraulické a pneumatické stroje pro kombinované studium Zimní čeština 4  
UFY/JAE Jaderná energetika Zimní čeština 2  
UFY/KT1 Kvantová teorie I Letní čeština 6  
UFY/KT2 Kvantová teorie II. Zimní čeština 6  
UFY/LBV LabView Zimní čeština 4  
UFY/LNO Lasery a nelineární optika Zimní čeština 4  
UFY/MECH Mechatronika Zimní čeština 6  
UFY/MECHK Mechatronika Zimní čeština 6  
UFY/MEO Modelování elektronických obvodů Letní čeština 3  
UFY/MET Základy meteorologie a klimatologie Letní čeština 4  
UFY/MTE Mechanika tekutin Zimní čeština 6  
UFY/MTEK Mechanika tekutin pro kombinované studium Zimní čeština 6  
UFY/MTP Materiály a technologie přípravy Letní čeština 3  
UFY/NOM Nauka o materiálu Letní čeština 5  
UFY/NOMK Nauka o materiálu pro kombinované studium Letní čeština 5  
UFY/OPC Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++ Letní čeština 6  
UFY/OPCK Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++ pro kombinované studium Letní čeština 6  
UFY/OPM Optická měření Zimní čeština 3  
UFY/OPS Optická spektroskopie Zimní čeština 6  
UFY/PFA Plazmová fyzika a astrofyzika - čeština 2  
UFY/PFM Počítačová fyzika - počítačové modelování Letní čeština 4  
UFY/POL Polymerní a nekovové materiály Letní čeština 5  
UFY/POLK Polymerní a nekovové materiály pro kombinované studium Letní čeština 5  
UFY/PP Paralelní programování Zimní čeština 4  
UFY/PP1 Pružnost a pevnost 1 Zimní čeština 8  
UFY/PP1K Pružnost a pevnost 1 pro kombinované studium Zimní čeština 8  
UFY/PP2 Pružnost a pevnost 2 Letní čeština 7  
UFY/PP2K Pružnost a pevnost 2 pro kombinované studium Letní čeština 7  
UFY/PPI Parallel Programming Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UFY/PRA Praxe pro obor Mechatronika Letní čeština 16  
UFY/PRAK Praxe pro obor Mechatronika, kombinovaná forma Letní čeština 16  
UFY/PRCH Praktikum z elektrotechniky - čeština 3  
UFY/PRCHK Praktikum z elektrotechniky pro kombinované studium - čeština 3  
UFY/PRE Praktika z elektroniky Zimní čeština 3  
UFY/PREK Praktika z elektroniky pro kombinované studium Zimní čeština 3  
UFY/PRX Praxe pro obor Měřicí a výpočetní technika Zimní a letní čeština 17  
UFY/PRXK Praxe pro studijní obor Měřící a výpočetní technika, kombinovaná forma Zimní a letní čeština 17  
UFY/PT Plazmové technologie Zimní čeština 3  
UFY/REZ Experimentální reaktor (ÚJV Řež) a jeho využití v jaderné energetice Zimní čeština 3  
UFY/S1 Technická fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S10 Pokročilé počítačové modelování Zimní a letní čeština 0  
UFY/S11 Chemie a mikrobiologie Zimní a letní čeština 0  
UFY/S12 Strojírenství Zimní a letní čeština 0  
UFY/S13 Automatizace a řízení Zimní a letní čeština 0  
UFY/S2 Elektronika a elektrotechnika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S3 Měřicí a výpočetní technika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S4 Obecná fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S5 Teoretická fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S6 Aplikovaná fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/S7 Fyzikální měření Zimní a letní čeština 0  
UFY/S8 Fyzikální modelování Zimní a letní čeština 0  
UFY/S9 Experimentální fyzika Zimní a letní čeština 0  
UFY/SDC1 Snímače, detektory, čidla 1 - principy Zimní čeština 4  
UFY/SDC1K Snímače, detektory, čidla 1 - principy - kombinované studium Zimní čeština 5  
UFY/SDC2 Snímače, detektory, čidla 2 - příklady aplikací Letní čeština 5  
UFY/SDC2K Snímače, detektory, čidla 2 - příklady aplikací Letní čeština 5  
UFY/SEF1 Seminář z mechaniky a molekulové fyziky Zimní čeština 3  
UFY/SEF2 Seminář z elektřiny a magnetismu Letní čeština 2  
UFY/SEF3 Seminář z optiky Zimní čeština 2  
UFY/SEM Seminář odborné skupiny Zimní a letní čeština 2  
UFY/SIM1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic Zimní čeština 5  
UFY/SIM2 Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic Letní čeština 5  
UFY/SPM Speciální měření Zimní čeština 3  
UFY/SV2 Štíhlá výroba 2 - praxe Letní čeština 3  
UFY/SV2K Štíhlá výroba 2 - praxe - pro kombinované studium Zimní čeština 3  
UFY/SVE Statistické vyhodnocování experimentálních dat Zimní čeština 5  
UFY/SVEK Statistické vyhodnocování experimentálních dat pro kombinované studium Zimní čeština 5  
UFY/SVTV Software pro vědecko-technické výpočty Zimní čeština 3  
UFY/SW1 SolidWorks 1 Zimní čeština 5  
UFY/SW1K SolidWorks 1 pro kombinované studium Zimní čeština 5  
UFY/SW2 SolidWorks 2 Letní čeština 6  
UFY/SW2K SolidWorks 2 pro kombinované studium Letní čeština 6  
UFY/TAP Testování v automobilovém průmyslu Zimní čeština 4  
UFY/TAPK Testování v automobilovém průmyslu pro kombinované studium Zimní čeština 4  
UFY/TE1 Technologie 1 Letní čeština 6  
UFY/TE1K Technologie 1 pro kombinované studium Letní čeština 6  
UFY/TE2 Technologie 2 a řízení jakosti Zimní čeština 6  
UFY/TE2K Technologie 2 a řízení jakosti pro kombinované studium Zimní čeština 6  
UFY/TER Termomechanika Letní čeština 4  
UFY/TERK Termomechanika pro kombinované studium Letní čeština 4  
UFY/TFY Teoretická fyzika - čeština 4  
UFY/TM2 Technická mechanika 2 Zimní čeština 6  
UFY/TM2K Technická mechanika 2 pro kombinované studium Zimní čeština 6  
UFY/TM3 Technická mechanika 3 Letní čeština 6  
UFY/TM3K Technická mechanika 3 pro kombinované studium Letní čeština 6  
UFY/TSF Termodynamika a statistická fyzika Letní čeština 5  
UFY/TZP Technologie zpracování polymerů Zimní čeština 4  
UFY/TZPK Technologie zpracování polymerů pro kombinované studium Zimní čeština 4  
UFY/UFY Seminář Ústavu fyziky a biofyziky Letní čeština 1  
UFY/UFYK Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro kombinované studium Letní čeština 1  
UFY/UZE Užitá elektronika Zimní čeština 5  
UFY/UZEK Užitá elektronika pro kombinované studium Zimní čeština 5  
UFY/VKB Vybrané kapitoly z biofyziky Letní čeština 3  
UFY/VKF Vybrané kapitoly z fyziky Letní čeština 5  
UFY/VTF Výpočetní technika pro fyziky Zimní čeština 1  
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro kombinované studium Zimní čeština 1  
UFY/ZAS Zpracování audiosignálů - čeština 4  
UFY/ZEP Základy energetických přeměn Zimní čeština 3  
UFY/ZEPK Základy energetických přeměn pro kombinované studium Zimní čeština 3  
UFY/ZFM Základy fyzikálních měření Zimní čeština 2  
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro kombinované studium Zimní čeština 2  
UFY/ZPC Základy programování v jazyce C Zimní čeština 6  
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro kombinované studium Zimní čeština 6  
UFY/ZVK Základy vědecké komunikace Zimní čeština, angličtina 3