Předměty pracoviště: UMB

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UMB/010 Matematika Zimní čeština 6  
UMB/010K Matematika pro kombinované studium Zimní čeština 6  
UMB/011 Aplikace matematiky I Letní čeština 3  
UMB/013 Aplikace matematiky II Letní čeština 3  
UMB/020 Didaktika matematiky I Zimní čeština 6  
UMB/021 Didaktika matematiky II Letní čeština 6  
UMB/022 Didaktika matematiky III Zimní čeština 6  
UMB/030 Metody řešení úloh SŠ Zimní čeština 3  
UMB/035 Matematika v angličtině na SŠ, metoda CLIL Letní čeština 5  
UMB/340 Teoretická ekologie a epidemiologie Zimní čeština 3  
UMB/345 Matematická evoluční ekologie Zimní čeština 5  
UMB/453 Průběžná pedagogická praxe Letní čeština 1  
UMB/454 Souvislá pedagogická praxe Zimní a letní čeština 7  
UMB/550 Repetitorium matematiky Zimní čeština 2  
UMB/550K Repetitorium matematiky pro kombinované studium Zimní čeština 2  
UMB/551 Lineární algebra Zimní čeština 3  
UMB/551I Linear Algebra Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/564 Matematická analýza I. Zimní čeština 6  
UMB/564I Calculus I Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/565 Matematická analýza II. Letní čeština 8  
UMB/565I Calculus II Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UMB/565K Matematická analýza II. pro kombinované studium Letní čeština 8  
UMB/566 Matematická analýza III. Zimní čeština 8  
UMB/566K Matematická analýza III. pro kombinované studium Zimní čeština 8  
UMB/567 Algebra Zimní čeština 6  
UMB/570 Kvalitativní metody analýzy nelineárních systémů Letní čeština 5  
UMB/572 Matematická analýza IV. Letní čeština 5  
UMB/574 Numerická matematika I. Letní čeština 3  
UMB/575 Numerická matematika II. Letní čeština 5  
UMB/580 Matematická analýza V. Zimní čeština 5  
UMB/581 Diferenciální rovnice Zimní čeština 5  
UMB/583 Základy matematické logiky Zimní čeština 3  
UMB/584 Geometrie I Letní čeština 6  
UMB/585 Lineární algebra II. Letní čeština 6  
UMB/586 Geometrie II Letní čeština 5  
UMB/587 Úvod do diferenciálních rovnic Letní čeština 5  
UMB/737 Pravděpodobnost a matematická statistika I Letní čeština 3  
UMB/737E Statistics Essentials Letní angličtina 3  
UMB/749 Metody optimalizace Letní čeština 6  
UMB/750 Diskrétní matematika Zimní čeština 3  
UMB/792 Statistické metody Zimní čeština 6  
UMB/S1 Algebra Zimní a letní čeština 0  
UMB/S2 Geometrie Zimní a letní čeština 0  
UMB/S3 Matematická analýza Zimní a letní čeština 0  
UMB/S4 Diferenciální rovnice Zimní a letní čeština 0  
UMB/S5 Aplikovaná matematika Zimní a letní čeština 0  
UMB/S6 Didaktika matematiky Zimní a letní čeština 0  
UMB/S7 Matematika Zimní a letní čeština 0