Pracoviště fakulty: FBI

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
KBE Katedra biologie ekosystémů
KBO Katedra botaniky
KEBR Katedra experimentální biologie rostlin
KFZ Katedra fyziologie živočichů
KGN Katedra genetiky
KMB Katedra molekulární biologie a genetiky
KME Katedra medicínské biologie
KPA Katedra parazitologie
KZO Katedra zoologie
OJZ Oddělení jazyků
UAI Ústav aplikované informatiky
UFY Ústav fyziky
UCH Ústav chemie
UMB Ústav matematiky