Pracoviště fakulty: FPE

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
ART Ateliér arteterapie
KAJ Katedra anglického jazyka
KBH Katedra českého jazyka a literatury
KBI Katedra biologie
KFY Katedra aplikované fyziky a techniky
KGE Katedra geografie
KHV Katedra hudební výchovy
KIN Katedra informatiky
KMA Katedra matematiky
KNJ Katedra germanistiky
KPE Katedra pedagogiky a psychologie
KSV Katedra společenských věd
KTS Katedra tělesné výchovy a sportu
KVV Katedra výtvarné výchovy
KZV Katedra výchovy ke zdraví
ORJ Oddělení ruského jazyka a literatury