Pracoviště fakulty: FRO

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
MVIS Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany
SKS Ústav komplexních systémů
UA Ústav akvakultury a ochrany vod
VURH Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický