Pracoviště fakulty: FZE

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
KAES Katedra agroekosystémů
KBD Katedra biologických disciplin
KCH Katedra aplikované chemie
KKM Katedra krajinného managementu
KKZP Katedra potrav. biotechnologií a kvality zemědělských produktů
KSPR Katedra genetiky a speciální produkce rostlinné
KZT Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky
KZVE Katedra zootechnických věd