Pracoviště fakulty: FZS

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
UFM Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů
UHP Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích
ULZ Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví
UOP Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
URT Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva
USV Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd